top of page

บวชเนกขัมมะ (บวชชีพราหมณ์)

การบวชพราหมณ์ หรือ การบวชเนกขัมมะ ในปัจจุบันตามที่เข้าใจกันคือ การรักษาศีล 8 ประกอบไปด้วย

  • ไม่คร่าชีวิตสัตว์หรือมนุษย์

  • ไม่ขโมยทรัพย์สินผู้อื่น

  • ไม่ล่วงในทางเพศต่อสามีหรือภรรยาผู้อื่น รวมถึงชายหญิงต้องห้าม

  • ไม่กล่าวคำที่ไม่เป็นจริง หรือ คำโกหก

  • ไม่ดื่มน้ำเมาหรือสารที่ทำให้เมาหรือเสพติด

  • ไม่บริโภคอาหารในยามวิกาล (หลังเที่ยงถึงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในอีกวัน)

  • ไม่ฟ้อนรำทำเพลง แสดงกิริยารื่นเริง รวมถึงละเว้นจากการแต่งสวยแต่งงามให้ร่างกาย

  • ไม่นั่งหรือนอนบนที่นั่งหรือที่นอนที่ทำให้นุ่ม และสูงจากพื้น

bottom of page