top of page
IMG_5116.JPG

กิจกรรมภายในวัดหงษ์ทอง

ร่วมชื่นชมและติดตามข่าวสารและกิจกรรมภายในวัดหงษ์ทองผ่านทางเว็บไซต์

284458899_10160067644774322_4299008104318961659_n.jpg

กิจกรรมยามเช้า

การสวดมนต์ มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สำหรับชาวพุทธถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของชีวิต

โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักบวช นักบุญทั้งหลาย จะขาดข้อวัตร กิจวัตรส่วนนี้ไม่ได้เลย

โดยเฉพาะบทสวดตามวิถีพุทธ โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดา ได้กลั่นกรองคำสาธยายที่มีแต่ความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยพลานุภาพแห่งบุญกุศลในทุกถ้อยคำผ่านภาษาบาลี มีอานิสงส์พาชีวิตไปสู่ที่สูง ห่างไกลโรคภัย ป้องกันอุปสรรคอันตราย และสูงสุดคือตัดกิเลสให้ขาดสะบั้น

การสวดมนต์ จึงเป็นการทำสมาธิ ระหว่างการสวดมนต์ ใจจะจดจ่ออยู่กับบทสวดนั้นๆ หากเป็นบทสวดมนต์แปลจากภาษาบาลีเป็นไทย ยิ่งทำให้เข้าใจความหมายมากขึ้น ก็จะเข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งได้ง่ายขึ้น

283901397_10160061074244322_2010166717107089575_n.jpg

บ้านผู้ประสบอัคคีภัย

พระปลัดวัชระ ปญฺญาวชิโร ลงพื้นที่พร้อมกับไวยาวัจกรและคณะกรรมการของวัดมอบของใช้จำเป็นให้กับบ้านเลขที่ 159 ม.8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัยเหตุเกิดเมื่อวานวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย.2565 เวลาประมาณ 11.00 น.เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ตัวบ้านค่อนข้างเสียหาย

อนุโมทนาทีมมดงานของวัดที่ช่วยจัดเตรียมสิ่งของที่จะไปมอบขึ้นรถให้

283054806_10160024411134322_8708166690055116079_n.jpg

วันอาภากร เป็นวันรำลึกถึง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น “องค์บิดาแห่งทหารเรือไทย” ท่านเป็นทั้งผู้จัดตั้งฐานทัพเรือ และโรงเรียนนายเรือ ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญกับกองทัพเรือ หรือ Royal Thai Navy ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

bottom of page